Pre-launch: Counter Obese

door | 8:38 pm | Mededeling, Vitaliteit

Wij hebben in Nederland een obesitasprobleem en dat is een risicofactor voor veel ziekten. Afslanken biedt echter geen duurzame oplossing, zo is gebleken. Het werd daarom tijd voor een alternatief, namelijk een programma wat Nederland wellicht niet verwacht, maar wel hard nodig heeft. Het alternatief is Counter Obese van Cafe Vitaal.

Het obesitasbeleid in Nederland is pervers

Mensen met obesitas worstelen al jaren, zo niet hun hele leven al met hun gewicht. Elke afslankpoging leidt doorgaans alleen maar tot gewichtstoename. De bittere waarheid is dat men geen oplossing heeft voor de obesitasepidemie en de statistieken laten zien dat de kans dat iemand met obesitas blijvend afslankt minder dan 1 procent is. Het wil niet zeggen dat we niet moeten werken aan preventie, maar dat zal de huidige groep niet veel verder helpen. Nederland is niet gebaat bij nog een afslankprogramma, zoals hoogleraar Van Rossum van het Erasmus MC betoogt. Zij vind het obesitasbeleid in Nederland pervers. Het is ook niet een kwestie van leefstijl. Dat is alleen maar de schuld neerleggen bij mensen bij obesitas. Het alternatief is Counter Obese, een programma van Café Vitaal. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten en jarenlange praktijkervaring is er gekozen voor een cognitief gedragstherapeutische aanpak op toegankelijke wijze verpakt in een persoonlijk groeiprogramma. We maken mensen met obesitas weerbaarder door de relatie met voeding te herstellen, het lichaamsbeeld te verbeteren en de eigen effectiviteit te verhogen. Fysiek wordt er gestreefd naar gewichtsstabilisatie en verhogen van de fitheid. Meer informatie tref je via deze links:

De aanhoudende stigmatisering, de onbevredigende mogelijkheden van hulpverlening en gebrek aan alternatieven hebben geleid tot de ontwikkeling van Counter Obese. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC te Rotterdam en de faculteit Gedragswetenschappen van de Radboud universiteit. Het wordt aangeboden via Café Vitaal, het consumentenplatform van het kennisinstituut vitaliteit en leefstijl, Chivo, in samenwerking met de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOvV). Hoewel Counter Obese primair ontwikkeld is om een oplossing te bieden voor de huidige obesitasproblematiek, zullen we data voortvloeiend uit dit programma ook inzetten voor wetenschappelijke analyses. In deze pre-launch zullen we starten met twee locaties, namelijk bij Sooss in Tilburg en Ready for life in Utrecht. Kort erna zullen andere locaties volgen en het streven is om eind 2018 een landelijk dekkende oplossing te bieden. De BOvV vitaliteitscoaches en vitaliteitstherapeuten zijn door Chivo opgeleid met een obesitasspecialisatie en krijgen daarnaast permanente educatie in samenwerking met het Erasmus MC.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Directie Cafe Vitaal
  • Citaat Prof dr. ECM van Rossum tijdens EenVandaag op 19 augustus

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.