Vitaliteit is gelijkwaardigheid

door | 1:45 pm | Competentie, Vitaliteit

Er is maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, zoals in salaris, op topfuncties, maar ook zetels in de tweede kamer. Sommigen schrijven dat toe aan biologische verschillen, maar het leek ons passend om dat op de Internationale vrouwendag even recht te zetten.

We hebben daarom een aantal belangrijke biologische verschillen in rangorde afgebeeld en de grootte van het bolletje drukt het verschil uit van enorm (seksuele voorkeur) tot nihil (intelligentie).

Vitaliteit gaat over de vrijheid om meer uit het leven te halen en die vrijheid wordt niet ingeperkt door biologische factoren. Realiseren dat je genen geen gevangenis vormen maar een springplank, maakt je vitaler! Waag de sprong!

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.