Kracht van het ritueel

door | 9:31 pm | Competentie, Vitaliteit

Er zijn heel veel dingen die je wilt doen, die je vermijdt of wel doet, maar die dreigen te mislukken, omdat je te zenuwachtig bent. Dat is zo jammer, zeker als je weet dat je het kunt. Toch is er een millennia-oude beproefde methode die je erdoor kan slepen.

De krijgers deden het al voor zij het veldslag betraden. De adrenaline gierde door hun lichamen, maar die konden ze bedwingen door vooraf te starten met een uitgebreid ritueel. Daarmee wisten ze zichzelf te kalmeren en de focus te houden. De atleet doet niet anders voor een belangrijke wedstrijd en wetenschappers hebben al aangetoond dat het werkt. Mensen met een nieuw aangeleerd ritueel worden rustiger en nauwkeuriger.

Wat kun jij doen? Maak een ritueel die je uitvoert voor je de taak waar je zo zenuwachtig voor bent. Het is belangrijk dat die handelingen iets gaan betekenen, zoals het vangen van je zenuwen die je vervolgens opsluit of wegtrapt. Je kunt vast iets bedenken. Adem even diep in en uit voor je begint met je ritueel en dan start je met je taak.

Wijs het niet meteen af, want als krijgers het doen voor hun grootste beproeving en nu er zelfs wetenschappelijk bewijs voor is, dan kan het jou misschien ook wel helpen.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Brooks AW (2016), Schroeder J, Risen JL, Schweitzer ME. Don’t Stop Believing: Rituals Improve Performance by Decreasing Anxiety. Organ Behav Hum Decis Process. 137:71-85 · November 2016

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.