Stress maakt jou sterker dan staal!

door | 1:05 pm | Autonomie, Mededeling, Stress, Vitaliteit

Walter Canon, de eerste hoogleraar in de fysiologie aan de universiteit van Harvard, introduceerde het woord stress in relatie tot mensen. Dit begrip komt oorspronkelijk uit de werktuigbouwkunde en is de belasting waar bijvoorbeeld stalen binten aan blootgesteld worden. Als deze stress te groot is, dan breekt zo’n balk. Dat lijkt ook op te gaan voor mensen, maar toch is er een groot verschil.

Het menselijk lichaam kan zich namelijk aanpassen. Een balk die net uit de fabriek komt wordt alleen maar zwakker, terwijl een nieuw mens alleen maar sterker wordt. Om sterker te worden heeft een mens wel stress nodig, zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Het heeft ook tijd nodig om zich aan te passen, sterker te worden. Als je stresst over stress kom je alleen nooit tot rust. Verwelkom daarom stress, want jij bent namelijk sterker dan staal!

Geraadpleegde bron(nen)

  • Keller A (2012), Litzelman K, Wisk LE, e.a. Does the perception that stress affects health matter? The association with health and mortality. Health Psychol. 2012 Sep;31(5):677-84

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.