Spelen wapent tegen stress

door | 8:12 pm | Autonomie, Stress

Het lijkt logisch om niet-noodzakelijke activiteiten opzij te schuiven zodra de deadlines zich als donkere wolken samenpakken boven het werk. Alles staat dan vervolgens in het teken van het doel en dat laat weinig ruimte over voor spelen.

Spelen is een actieve bezigheid, waarbij de activiteit belangrijker is dan het doel. Het is niet hetzelfde als uitgeput voor de televisie neerstorten om op te laden, aangezien dat geen actieve bezigheid is. Dat is ontspannen en spelen is veel meer dan ontspannen. Juist het actieve deel van spelen lijkt cruciaal te zijn in het ‘resetten’ van het brein en de ontspanning is slechts het gevolg daarvan.

Tijdens spelen verandert de breinactiviteit en helpt ons te wapenen tegen de nadelige effecten van stress. Negatieve stress is niet vrijwillig en niet plezierig, waardoor je een deel van je autonomie inlevert. Spelen is daarmee in alles een tegenpool en het werkt bevrijdend. Kies daarom in stressvolle tijden niet voor minder stress, maar voor meer spelen! Het maakt je vitaler!

 

Geraadpleegde bron(nen)

  • Magnuson CD (2013), Barnett LA. The Playful Advantage: How Playfulness Enhances Coping with Stress. Leisure Sciences, 35: 129–144, 2013

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.