5 minuten om sneller in slaap te vallen

door | 1:14 pm | Binding, Mededeling, Vitaliteit

Het lukt niet altijd om in slaap te komen, zeker als men in het hoofd geen rust heeft. Er zijn diverse manieren om rust te vinden, maar een is recent onderzocht en het kost 5 minuten.

De onderzoekers lieten 57 deelnemers wisselend 5 minuten voor het slapen gaan hun te doen lijst opschrijven voor de volgende dag of een lijst met afgeronde zaken van de afgelopen dagen. De deelnemers verbleven in een slaaplaboratorium, zodat de onderzoekers zeker wisten wanneer ze in slaap vielen.

De te doenlijst groep viel niet alleen consistent sneller in slaap, maar de trend leek ook waar te nemen dat meer items op de lijst leidde tot een kortere inslaaptijd. Voor de andere opdracht was de trend juist andersom, meer items een langere inslaaptijd.

Aandacht besteden aan een te doenlijst voor de volgende dag leidt tot overzicht en hielp deze deelnemers eerder inslapen. De rust in hun hoofd leidde tot ontspanning van het lijf. Het kost je vijf minuten net voor het slapen gaan, wat let je?

Geraadpleegde bron(nen)

  • Scullin MK (2018), Krueger ML, Ballard HK, e.a. The effects of bedtime writing on difficulty falling asleep: A polysomnographic study comparing to-do lists and completed activity lists. J Exp Psychol Gen. 2018 Jan;147(1):139-146

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.