Minder eenzaam alleen

door | 1:57 pm | Binding, Vitaliteit

Je kunt eenzaamheid ontvluchten door anderen op te zoeken, maar het is ook mogelijk om het gevoel te minderen of om er zelfs kracht uit putten zonder hulp van anderen door de inzet van nostalgie.

Nostalgie is een verlangen naar het verleden, dat zowel positieve- als negatieve emoties opwekt, maar waarin het positieve gevoel domineert. Het kan een herinnering zijn aan mooie tijden uit het verleden met mensen die ver weg zijn of niet meer bestaan.

Uit onderzoek blijkt dat juist veerkrachtige mensen nostalgie opwekken als ze zich eenzaam voelen en daarmee een zacht kleed van sociale verbondenheid om zich optrekken. We hebben allemaal van dit soort herinneringen en nu kun je ze gebruiken als buffer tegen eenzaamheid.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Zhou X (2008), Sedikides C, Wildschut T, Gao DG. Counteracting loneliness: on the restorative function of nostalgia. Psychol Sci. 2008 Oct;19(10):1023-9

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.