De kunst van langer leven

door | 10:37 am | Autonomie, Vitaliteit

Geertje Kuijntjes is met 112 jaar de oudste inwoner van Nederland. Ze ging toen ze 100 was nog steeds op vakantie naar het buitenland, woonde tot 105 nog zelfstandig en kon tot voor kort nog breien. Wat is haar geheim?

Haar genen natuurlijk, aangezien haar ouders ook beiden 96 zijn geworden. Ze ging natuurlijk niet naar de sportschool, deed geen krachttraining en knaagde geen superfoods. Zij heeft als naaister altijd een zittend beroep gehad, maar ze hield van dansen en wandelen. Ze is ook nog maagd, want trouwen en kinderen, vind ze maar gedoe. Ze vond haar leven wel altijd de moeite van het leven waard, want ze heeft veel hobby’s en vermaakt zich prima in haar eentje en met vrienden.

Vanuit de wetenschap zijn er een aantal factoren bekend die langlevenden delen, namelijk genen (groot aandeel), zingeving, vrijheid (autonomie), wandelen en vrienden. Jouw ouders kun je niet meer kiezen (genen), maar wat maakt voor jou het leven de moeite van het leven waard?

Geraadpleegde bron(nen)

  • Friedman HS (1995), Tucker JS, Schwartz JE, e.a. Psychosocial and behavioral predictors of longevity. The aging and death of the “termites”. Am Psychol. 1995 Feb;50(2):69-78

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.