Herstel de relatie met voeding!

door | 9:57 am | Binding, Voeding

Er is tegenwoordig zoveel te doen om voeding, dat het lastig is om nog te begrijpen wat wel en wat niet klopt. Het leidt tot een kunstmatige verdeling in ‘goede’ en ‘slechte’ voedingsgroepen, waar experts onderling niet eens uitkomen.

Als men geen specifieke ziekte heeft, dan is deze kunstmatige verdeling zinloos en leidt het alleen maar tot angst die de relatie met voeding verstoort. Het alternatief is ‘natuurlijk eten’ en dat heeft gek genoeg niet zoveel met voeding te maken, maar met voeden, het gedrag ten aanzien van voeding dus. Natuurlijk eten is gestoeld op drie principes, die onderling verbonden zijn:

1. Eet wat je wilt, zonder schuldgevoel
2. Eet om fysieke- en niet om emotionele redenen
3. Leer vertrouwen op je lichaamsgevoel (van honger en verzadiging)

Deze drie principes zullen je helpen met het herstellen van je relatie met voeding, maar ook met je eigen lichaam. Stop daarom met kunstmatige verdelingen tussen goede en slechte voedingmiddelen, stop met diëten en ga leven. Zoek eventueel hulp van mensen die deze principes begrijpen. Je verdient het!

Geraadpleegde bron(nen)

  • Palascha A (2015), van Kleef E, van Trijp HC. How does thinking in Black and White terms relate to eating behavior and weight regain? J Health Psychol. 2015 May;20(5):638-48

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.