Pluk het groene geluk!

door | 8:22 pm | Binding, Geluk, Stress, Vitaliteit

Je kunt gelukkig zijn thuis, op het werk, alleen of met vrienden, maar steeds vaker blijkt dat men ook geluk ervaart in de natuur. Het gevoel is niet massaal, maar subtiel. Het bekruipt je terwijl je struint door het groen.

Ook als je sport is het effect voelbaar. Terwijl andere omgevingen je kunnen stimuleren tot betere prestaties, zal sporten in de natuur zorgen voor minder boosheid, minder angst en meer geluk.

Het effect wordt sterker als je bewust bent van de pracht en ontzag ervaart voor de natuur. Adem diep in, geniet van geur en voel je verbonden met alles wat leeft. Je bent onderdeel van die natuur.

Open je ogen, want de natuur is namelijk in jouw buurt, in de straat of in je tuin te vinden. Je mag daarvoor wel de stad uit en bijvoorbeeld een lange voettocht voorbereiden, maar als je goed kijkt, dan zie je dat je omringd wordt door het groene geluk, Je hoeft het alleen nog zelf te plukken.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Stellar JE (2015), John-Henderson N, Anderson CL, Gordon AM, McNeil GD, Keltner D. Positive affect and markers of inflammation: discrete positive emotions predict lower levels of inflammatory cytokines. Emotion. 2015 Apr;15(2):129-33.
  • Yeh HP (2017), Stone JA, Churchill SM, Brymer E, Davids K. Physical and Emotional Benefits of Different Exercise Environments Designed for Treadmill Running. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul 11;14(7).

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.