Wees aardig, vooral voor jezelf!

door | 10:13 am | Autonomie

Er is niets mis met het stellen van hoge eisen aan jezelf, maar de realiteit is dat je het niet altijd haalt. Dat betekent niet dat je faalt, het betekent dat je mens bent. Het is dan goed om even pas op de plaats te maken en compassie te tonen voor jezelf, zelfcompassie!

Zelfcompassie is niet te verwarren met zelfmedelijden. Bij zelfcompassie ga je uit van het gegeven dat iedereen tegenslag in het leven heeft en jij dus ook. Bij zelfmedelijden is het uitgangspunt dat je de enige bent die het overkomt. Het is een extra stressbron. Zelfcompassie leidt daardoor eerder tot verbondenheid, terwijl zelfmedelijden juist isoleert. Zelfcompassie betekent dat je jezelf niet onnodig bekritiseert of -hard bent voor jezelf. Het betekent dat je voor jezelf zorgt.

Zelfcompassie is vergelijkbaar met de eerste reactie die je toont als een goede vriend of vriendin in nood is. Als zij recht hebben op vriendelijkheid en hulp, dan heb jij dat ook. Wees daarom aardig, vooral voor jezelf. Je komt er sterker uit, je komt er vitaler uit!

Geraadpleegde bron(nen)

  • Neff KD (2004). Self-compassion and psychological well-being. Constructivism in the Human Sciences, 9, 27-37

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.