Weet wat je wilt

door | 9:47 pm | Autonomie, Vitaliteit

Je hebt in dit leven te maken met anderen, maar het wil niet zeggen dat je jezelf altijd maar moet wegcijferen. Dat is heel nobel, maar daar word je niet gelukkiger van en anderen ook niet.

Ontdekken wat jezelf wilt is de moeite waard om tijd in te steken. Het is niet alleen maar je hart volgen, maar ook moeilijke dingen willen doen, die de wereld volgens jou een klein beetje mooier maken. Dat hoeft niet in een week en zelfs niet in een jaar. Gun jezelf de tijd.

Ontdekken wat jezelf wilt is niet egoistisch, het is meer mens zijn. Het is een basisbehoefte die je in balans brengt met andere basisbehoeften. Weten en handelen naar wat jezelf wilt is daarom een eerste stap naar geluk. Een BOvV vitaliteitscoach kan je daarbij helpen.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Fisher R (2011), Boer D. What Is More Important for National Well-Being: Money or Autonomy? A Meta-Analysis of Well-Being, Burnout, and Anxiety Across 63 Societies. Journal of Personality and Social Psychology 2011, Vol. 101, No. 1, 164–184

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.