De kunst van klein

door | 9:56 pm | Competentie, Vitaliteit

We zien allemaal wel eens op tegen een taak, waardoor we het uitstellen. Dit kan komen omdat we ontmoedigd raken door het vele werk, maar ook omdat uit de startblokken komen nu eenmaal niet altijd explosief gaat. Deze twee redenen kunnen we gebruiken om slimmer te werken.

Het idee is simpel. Maak het klein. Nee, kleiner! Niet een kwestie van de taak opdelen tot iets wat je in de ochtend af kunt ronden of binnen een uur, maar binnen twee minuten. Bedenk wat je kunt doen binnen twee minuten. Als je een rapport moet schrijven waar je tegen aan hikt, maak je een doel van het starten van de computer, het openen van een document en het typen van een titel. De volgende twee minuten zet je in om steekwoorden neer te zetten voor de eerste paar alinea’s. Daarna ga je een alinea maken van de steekwoorden. In totaal heb je nu al drie doelen, microdoelen. Het grote voordeel van microdoelen is dat je sneller in het nu beland, waardoor je minder interne afleiding hebt.

Opstarten kan heel zwaar zijn, maar als je eenmaal momentum hebt, dan bespaar je energie, aangezien je in een flow komt. Begin daarom niet met iets groots, maar iets kleins, heel klein. Een microdoel, gevolgd door nog een microdoel tot je momentum hebt. Dat is de kunst van klein.

Geraadpleegde bron(nen)

  • Cialdini, R. B. (2008). Influence: Science and practice (5th ed.). New York, NY: Pearson.

Redactionele noot

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, worden opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.