Counter Kids

Het programma Counter Kids bevindt zich nog in pilotstadium en is een zusterprogramma van Counter Obese, maar dan gericht op de jeugd. Het programma legt het accent op het verhogen van de weerbaarheid van kinderen in deze nieuwe wereld. Het programma zal naar waarschijnlijkheid in het tweede deel van 2018 uitgerold worden in Nederland.